Τετάρτη, 16 Οκτωβρίου 2013

4 χρόνια κτήμα Δρακόπουλου, Κυριακή 20/10 στις 12:30μμ


Τέσσερα χρόνια αγώνα για ελεύθερο χώρο πρασίνου και πολιτισμού
Συλλογική κουζίνα και Λαϊκό Γλέντι με τους Ρεμπέτ Ασκέρ
Κυριακή 20 Οκτώβρη στις 12:30μμ

Επιτροπή κατοίκων για τη διάσωση του κτήματος Δρακόπουλου